หลักสูตรที่เปิดสอน

เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนศิลปะ เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาทร วงเวียนใหญ่
เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนศิลปะ เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาทร วงเวียนใหญ่
เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนศิลปะ เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาธร วงเวียนใหญ่
เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนศิลปะ เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาทร วงเวียนใหญ่

Piano (เปียโน)

Voice (ขับร้อง)

Acoustic Guitar (กีต้าร์โปร่ง)

Classic Guitar (กีต้าร์คลาสสิค)

Electric Guitar (กีต้าร์ไฟฟ้า)

Ukulele (อูคูเลเล่)

Piano for Kids (เปียโนสำหรับเด็ก)

Violin (ไวโอลิน)

Cello (เชลโล่)

Saxophone (แซ็กโซโฟน)

Flute (ฟลุ๊ต)

Clarinet (คลาริเน็ต)

Drum Set (กลองชุด)

Trumpet (ทรัมเป็ต)

Music Theory (ทฤษฎีดนตรี)

Ensemble (รวมวง)

Ballet & Dance (บัลเล่ต์และเต้นอื่นๆ)

Private

เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาทร วงเวียนใหญ่

เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว) ครั้งละ 1 ชม.อัดแน่นความรู้
เล่นเป็นเร็ว เห็นพัฒนาการได้ชัดเจนใน 3 เดือน

คอร์ส 1 เดือน (4 ครั้ง) 3,000 บาท (ลด 5% หากชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน = 2,850 บาท)
คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง) 8,200 บาท (ลด 5% หากชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน = 7,790 บาท)
สนใจทดลองเรียนฟรี @เจริญนคร14 โทร : 084-085-0818, @Paseo Park โทร : 082-959-4798

Duo

เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาทร วงเวียนใหญ่

เรียนคู่ (2คน) ครั้งละ 1 ชม.มาเรียนพร้อมเพื่อน ช่วยกันเรียน ช่วยกันซ้อม เก่งไปพร้อมๆ กัน

คอร์ส 1 เดือน (4 ครั้ง) 2,200 บาท/คน (ลด 5% หากชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน = 2,090 บาท)
คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง) 5,600 บาท/คน (ลด 5% หากชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน = 5,320 บาท)
สนใจทดลองเรียนฟรี
@เจริญนคร14 โทร : 084-085-0818, @Paseo Park โทร : 082-959-4798

Group

เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาทร วงเวียนใหญ่

เรียนกลุ่ม (3-5คน) ครั้งละ 1 ชม.
เหมาะสำหรับเรียนรวมวง  ฝึกการเล่นดนตรีร่วมกับผู้อื่น

คอร์ส 1 เดือน (4 ครั้ง) 1,600 บาท/คน (ลด 5% หากชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน = 1,520บาท)
คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง) 4,000 บาท/คน (ลด 5% หากชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน = 3,800บาท)
สนใจทดลองเรียนฟรี
@เจริญนคร14 โทร : 084-085-0818, @Paseo Park โทร : 082-959-4798

for kids

เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาทร วงเวียนใหญ่

คอร์สสำหรับเด็กเล็ก (ตัวต่อตัว) ครั้งละ 30 นาที
เหมาะสำหรับเด็กเล็ก (3-5 ขวบ) ฝึกพื้นฐานการฟัง
เสริมสร้างสมาธิ และปลูกฝังให้น้องๆ รักดนตรี

คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง) 5,600 บาท (ลด 5% หากชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน = 5,320 บาท)
สนใจทดลองเรียนฟรี
@เจริญนคร14 โทร : 084-085-0818, @Paseo Park โทร : 082-959-4798

Ballet & Dance

เรียนเต้น, เรียน Ballet, เรียนบัลเล่ต์, เจริญนคร, สอนเต้น, สอนบัลเล่ต์, สาทร, วงเวียนใหญ่, คลองสาน

เรียนบัลเลต์ในหลักสูตร RAD และเต้นในสไตล์อื่นๆ เช่น
Hip-Hop, Jazz Dance, Cover, Pop Dance, Street (คลาสกลุ่ม) เรียนครั้งละ 1 ชม.

คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง) 5,200 บาท (ลด 5% หากชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน = 4,940 บาท)
สนใจทดลองเรียนฟรี @เจริญนคร14 โทร : 084-085-0818, @Paseo Park โทร : 082-959-4798