Muse music academy

WE ARE MUSE

BEST MUSIC ACADEMY IN YOUR AREA

MUSE

สำหรับน้องๆ อายุ 5 ปีขึ้นไป เลือกเรียนได้ทุกเครื่องดนตรี
เรียนตัวต่อตัวกับคุณครู 10 ครั้ง/ชม.

ทดลองเรียนฟรี 1 ครั้งก่อนเริ่มเรียนจริง  
พิเศษ!   ชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน รับส่วนลด  5%   
ราคา=   5,320   บาท


*คอร์สมีอายุ 40 วันนับตั้งแต่วันเริ่มเรียน

For Kids =  4,000  บาท

สำหรับน้องๆ อายุ 3-5 ปี (เฉพาะร้องเพลง, เปียโน และกลองชุด)
เรียนตัวต่อตัวกับคุณครู 10 ครั้ง/30 นาที

ทดลองเรียนฟรี 1 ครั้งก่อนเริ่มเรียนจริง  
พิเศษ!   ชำระค่าคอร์สภายในวันทดลองเรียน รับส่วนลด  5%   
ราคา=   3,800   บาท


*คอร์สมีอายุ 40 วันนับตั้งแต่วันเริ่มเรียน

SPECIAL COURSE

Private  =  5,600  บาท

COURSES

เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาทร วงเวียนใหญ่

GALLERY

OUR CHANNEL

เรียนดนตรี สอนดนตรี เรียนเปียโน เรียนกีต้าร์ เจริญนคร คลองสาน สาทร วงเวียนใหญ่

Muse Music Academy @The Lighthouse เจริญนคร14
โทร : 02-863-8128, 084-085-0818, 092-529-4154

  • Facebook Social Icon
LINE__typeA.png

Muse Music Academy @The Paseo Park กาญจนาภิเษก
โทร : 02-111-3886, 082-959-4798, 095-371-1099

  • Facebook Social Icon
LINE__typeA.png
QR CODE.jpg
102671878_3047906408659260_6252532919451

©2016 BY MUSE MUSIC ACADEMY